190 ko'rilgan

Ona ari tuxum qo‘yishini to‘xtatishi va oilada qurtchalarni yetishtirish oxirlashi, usti berkitilgan mumkatak inchalardan yosh arilar yetishib chiqishi tugagach, asalarichi kuzgi oilani (shu yilgi mavsumda oxirgi marotaba) tekshirish ishlarini o‘tkazish bilan bir vaqtda oilani qishlashga tayyorlaydi. Oilaning ichki hajmini qishlashga tayyorlash quyidagi ishlardan tashkil topadi: oila ichidagi ozig‘i kam qolgan, qurtchalari chiqib bo‘lgan mumkatak inchali ramkalar ajratib olinib, ularning o‘rniga sifatli, yozda tayyorlab qo‘yilgan asali bor mumkatak ramkalar qo‘yiladi. Oilaning ichki hajmini qishlashga to‘plash vaqtida qoldiriladigan mumkatak ramkalarda oziq 2 kg dan kam bo‘lmasligi kerak. Oilada qishlash uchun qancha mumkatak ramkani arilar to‘liq qoplab o‘tirgan bo‘lsa, shuncha mumkatak ramkada oziq qoldiriladi. Yuqorida aytib o‘tilgandek, oq rangli yangi torttirilgan, hali qurtchalar yetishtirilmagan mumkatak inchali ramkalarni qishlashga qoldirib bo‘lmaydi. Qishlashga tayyorlayotgan ari oilasida asali kam va qurtchalari bor mumkatak ramkalar bo‘lsa, bunday mumkatak ramkalarni darhol olib tashlamay, oilaning bir chekkasiga surib qo‘yiladi va inchalardagi qurtchalar yetilib chiqqach, bo‘sh mumkatak ramkalar boshqa bo‘sh uyalarga yoki alohida xonaga saqlash uchun olib qo‘yiladi. Ari oilasi va omborda hammasi bo‘lib qishlashga qoldiriladigan oziq miqdori belgilangandan kam bo‘lmasligi kerak.

Ari oilasini qishlashga tayyorlashda, albatta, oilada gulchang ozig‘idan 1-2 ta mumkatak ramkada va omborda har bitta oila uchun 2 ta mumkatak ramkada jamg‘arilgan gulchang ozig‘i bo‘lishini ta’minlash kerak. Qishlashga tayyorlangan oila isitkich yostiqchalar bilan o‘raladi, uya teshikchalari sichqon kirmasligi uchun maxsus qurilmalar yordamida berkitib qo‘yiladi.

Asalarichi ari oilalarini qishlashga tayyorlab bo‘lgach, asbob-uskunalarni saqlashga, sifatsiz mumkatak inchalarni qirqib mum olish uchun eritishga topshiradi. Eritilgan tayyor holdagi mumlar mumpardaga almashtiriladi.

Yana bir qimmatli ma'lumot: Asalarilar havorang, oq, sariq ranglarni yaxshi ajratishadi.
Bunday ranglarga bo‘yalgan arixonalar, yozda ko‘p qizib ham ketmaydi.

Bu mavzu Asalarichilikga oid bo'limida 20 Avg, 17 | 190 ko'rilgan