+2 ovoz
325 ko'rilgan 2 1

Сиздан дизель ёкилгиси сотиб олиниши буйича: яъний агарда  Карши нефтебазасида дезель ёкилгиси булмаган такдирда, бизнинг ташкилотимиз ишлаб чикариш заруриятига  кура дизель ёкилгисини «Ёнилги куйиш шахобча»сидан жамиятимиз корпаратив карточкаси оркали тулов килиниб олинса, ёкилги куйиш шахобчаси ККС солиги  туловчи булишига карамасдан корпаратив пластик карточкага олинган дизель ёкилгисининг чеки берилиб, лекин счёт фактура маълумотномаси ёзиб берилмаса бизнинг жамиятимиз бухгалтерия хужжатларида  ККС билан ёки ККСсиз кирим килиш тугриси тушунча беришингизни сураймиз.

Bu mavzu Soliq bo'limida | 325 ko'rilgan

1 Javob

+1 ovoz
1
https://my.soliq.uz/nds/home

savolizga javob shu yerda