128 ko'rilgan
Uchta tashkilot qo‘shilganda, xodimlarning ta’tili “nol”dan boshlanadimi?

“A”, “B” va “V” tashkilot o‘zaro qo‘shilib, ular o‘rnida “G” tashkilot qayta tashkil etildi.

Bu Mehnat kodeksining 156-moddasi birinchi qismidagi qavs ichida ko‘rsatilgan “qo‘shib yuborish” orqali qayta tashkil etish hisoblanadi.

Tashkilot yoki tashkilotlar qayta tashkil etilganda, ularning huquq va majburiyatlari ular o‘rnida qayta tashkil etilgan tashkilotga vorislik tartibida o‘tadi.  

Bu borada Fuqarolik kodeksining 50-moddasi birinchi qismida “yuridik shaxslar qo‘shib yuborilganida ulardan har birining huquq va burchlari topshirish hujjatiga muvofiq yangidan vujudga kelgan yuridik shaxsga o‘tadi” deyilgan.

MK 156-moddasi birinchi qismida esa tashkilotlar qayta tashkil etilganda, xodimlarning mehnat munosabatlari ularning roziligi bilan davom etaverishi ko‘rsatilgan.

Ya’ni,  bizning vaziyatda bir-biriga qo‘shib yuborilgan “A”, “B” va “V” tashkilotlarning barcha huquqlari va majburiyatlari qayta tashkil etish orqali yangitdan vujudga kelgan “G” tashkilotga o‘tadi. Va uch tashkilot xodimlarining mehnat munosabatlari roziliklari bilan “G” tashkilotda davom etaveradi.

Bunda e’tibor bering, “A”, “B” va “V” tashkilotlarda faoliyat yuritib kelgan xodimlarga oid huquq va majburiyatlar ham “G” tashkilotga vorislik tartibida o‘tadi. Xodimlarning huquqlari va majburiyatlari “G” tashkilotga o‘tayotganda o‘rtada hech qanday uzilish-puzilish bo‘lmaydi.

Xodimlarning tashkilot oldida zimmasiga olgan majburiyatlari, vazifalari va funksiyalari, berilgan topshiriqlar, intizomga rioya qilish kabilar majburiyatlar bo‘lsa, ish haqi olish, dam olish va mehnat ta’tilidan foydalanish kabilar ularning huquqlari hisoblanadi. Shundan kelib chiqadigan bo‘lsak, xodimlarning barcha huquqlari, jumladan, mehnat ta’tillaridan foydalanish huquqlari ham vorislik tartibida “G” tashkilotga qanday kelgan bo‘lsa, xuddi shunday tartibda o‘tadi.

Masalan, “B” tashkilot xodimi Sanjar o‘sha “B” tashkilotda 2023 yil 30 dekabrda tasdiqlangan ta’til jadvali bo‘yicha 2023 yil 10 oktyabrdan 2024 yil 9 oktyabrgacha davri uchun 2024 yil iyul oyida ta’tilga chiqishi ko‘rsatilgan.  “B” tashkilot 2024 yil may oyida “A” va “V” bilan birga qo‘shilib, ular o‘rnida “G” tashkilot paydo bo‘lgan va Sanjar shu “G” tashkilotga o‘z lavozimi bo‘yicha o‘tgan. Demak, “G” tashkilot Sanjarga 2024 yil iyul oyida navbatdagi mehnat ta’tilini berishi kerak.

Hulosa shuki, uchta tashkilot qo‘shilib, ular o‘rnida yangi tashkilot qayta tashkil etilganida, oldingi uchta tashkilot xodimlarining mehnat ta’tillari “nol”dan boshlanmaydi. Aksincha, qanday kelgan bo‘lsa, xuddi shunday davomiylik asosida yangi tashkilotga o‘tadi.
Bu mavzu Turli maslahatlar bo'limida 20 Iyun da maqola yozgan. | 128 ko'rilgan