569 ko'rilgan

Android Studio Boshlovchilar uchun(Part 2) "ko`p oynali android ilova dasturini yaratish"

1) Android Studio dasturi ishga tshurilib, birinchi darsda yaratilgan projekt fayillari ochiladi:

2) Bitta yangi "Button" tugmasi qo`yiladi va yuqorida turga "Hello World" deb yozilgan "TextView" companentsai belgilanib "delete" tugmasi yordamida o`chirib yuboriladi
(O`chirmasezam buladi shunchaki bizga keragi yo`q bu companentani): "Button" tugmasiga Kirish deb nom beramiz:3) Chap qisimda joylashgan project fayillari joylashgan "java" papkasi ustida sichqonchaning o`ng tomonini bosib yangi "Empty Activity" hosil qilinadi.
Yangi yaratilayotgan "Empty Activity" formasining Java hamda XML fayillari nomlari berilib finish tugmasi bosiladi:
Nom sifatida Java fayiliga "SecondActivity" hamda XML fayiliga "activity_second" beriladi.

<br><img alt="" src="" style="height:960px; width:1280px" /><br />

4) "activity_second.xml" fayilida virtual smartfonga bitta "TextView" companentasini qo`yamiz va uning text xsusiyatiga "Salom!! Qanday-Qilib.uz sayiti a`zolari"
deb kiritamiz.5) "FirstApp.java" fayiliga o`tamiz va quydagi amallarni bajaramiz:
    a) Button toifasidagi yangi "Kirish" deb nomlangan o`zgaruvchini e`lon qilamiz:
        //Global o`zgaruvchini e`lon qilish
        Button button, kirish;
        
    b) E`lon qilingan o`zgaruvchini "first_app.xml" fayilidagi yangi yaratilgan tugmaga ulanadi:
        //xml fayilidagi button companentasiga ulash
        kirish = (Button)findViewById(R.id.button2);

    c) "kirish" o`zgaruvchisiga biriktirilgan tugmaning bosilish xsusiyati yaratiladi va ikkinchi oynaga o`tish buyrug`i beriladi.
        //button companentaning bosilish xsusiyatini yaratish:
        kirish.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                startActivity(new Intent(FirstApp.this,SecondActivity.class));
            }
        });
        6) Dasturni apk formatiga o`tkizish tartibi birinchi darsda ko`rsatilgan edi. Ikkinchi darsimizda aynan birinchi darsda yaratilgan project fayillarida ishlaganimiz sababli
"apk" fayillarini yaratish uchun dasturni qayta sozlashning hojati yo`q. Birinchi darsda ko`rsatilgan sozlash usuli faqatgina yangi project hosil qilingandagina amalga
oshiriladi. Agar bitta project fayilida yaratilgan dasturni "apk" fayillarini olish uchun ikkinchi marotaba qayta sozlanib "apk" fayillari olinsa va smartfonga o`rnatish
jarayonida xatolik yuzaga keltirsa, shu project uchun avvalroq olingan apk fayili smartfonga o`rnatilgan bo`ladi va uni smartfoningizdan o`chirib tashlashingiz zarur.
bunday muammo yuzaga kelmasligi uchun: "Build --> Generate Signed APK" bosiladi avvalroq (birinchi darsda) kiritilgan shaxsiy parol kiritiladi va "Next --> Finish" tugmalari
bosilib apk fayillarini olishimiz mumkun. Uni shaxsiy smartfoningizga o`rnatib sinab ko`rishingiz mumkun.
Omad!!!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

To`liq Kodlar:
________________________________________________________________________
1) FirstApp.java fayili uchun:
________________________________________________________________________
package com.example.android.myfirstandroidapp;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class FirstApp extends ActionBarActivity {
    Button button, kirish;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.first_app);

        button = (Button)findViewById(R.id.button);
        kirish = (Button)findViewById(R.id.button2);

        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                XabarChiqarish();
            }
        });
        kirish.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                startActivity(new Intent(FirstApp.this,SecondActivity.class));
            }
        });
    }

    public void XabarChiqarish(){
        Toast.makeText(FirstApp.this, "Salom 'Qanday-Qilib.uz sayiti A`zolari!!'", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
________________________________________________________________________
2) SecondActivity.java fayili uchun:
________________________________________________________________________
package com.example.android.myfirstandroidapp;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;

public class SecondActivity extends ActionBarActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_second);
    }
}
________________________________________________________________________
3) first_app.xml fayili uchun:
________________________________________________________________________
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="

Bu mavzu o'zbek tilida bo'limida 17 Iyun, 16
21 Iyun, 16 Qayta tahrirladi! | 569 ko'rilgan