643 ko'rilgan

Bu oddiy text fayl bo’lib, .html qisqartmasiga ega. HTML sahifani yaratish uchun maxsus dastur shart emas. Matin tahrirlovchi har qanday dastur orqali HTML sahifa yaratish mumkin. Ana shunday matn tahrirlovchi oddiy dasturlardan biri bo’lgan Notepad (Блокнот), Windows muhitida ishlovchi har bir kompuytreda mavjud. Bu oddiy text fayl bo’lib, .html qisqartmasiga ega. HTML sahifani yaratish uchun maxsus dastur shart emas. Matin tahrirlovchi har qanday dastur orqali HTML sahifa yaratish mumkin. Ana shunday matn tahrirlovchi oddiy dasturlardan biri bo’lgan Notepad (Блокнот), Windows muhitida ishlovchi har bir kompuytreda mavjud. HTML sahifaning asosiy elementlaridan biri bo’lgan Teglar haqida dastlabki tushunchaga ega bo’lsak
HTML TEG:
Bu HTML hujjatdagi turli elementlarni (matn, tasvir va boshqalar) web sahifada qanday ko’rinishda aks etirish lozimligini brauserga ko’rsatuvchi komandalar. Teglar malum o’lcham va vasifani bajaruvchi komandalardir.
Teg quyidagi ko’rinishda bo’ladi:
<TEG>hujjat elementi</TEG>
Ko’rib turgasningizdek teglar ‘<>’ uchburchaksimon qo’shtirnoq ichiga olib yoziladi. Uchbur-chaksimon qo’shtirnoq ichiga Teg nomi va uning o’lchamlari yoziladi.
Quyida teg va uning o’lchamlari yozilishiga misol keltirilgan:
<B><FONT COLOR=red>Hello World!</FONT></B>
Misolda keltirilgan teglar HTML hujjatga kiritilganda Hello World! jumla qizil rangda, ajratilib yoziladi. Teglar orasida kiritilgan matn, teg o’lchamlarida qanday komandalar berilgan bo’lsa shu komandalarga bo’ysingan holda ekranda hosil bo’ladi. Bu misolda Hello World! jumlasiga nisbatan ikkita teg ishlatilgan. 1 – teg <B> va 2 – teg <FONT>. Hello World! jumlasidan keyin yana ikki teg </B> va</FONT> yozilgan. Bularning farqi shundaki, birinchi ikkita teg ochuvchi va jumladan so’ng yozilgan ikkita teg esa jumla oldida yozilgan teglarni davomi ya’ni yopuvchi teglardir. Yopuvchi teglarning vazifasi ocxilgan teg ta’sir maydoni tugaganligini belgilashdan iborat. HTML hujjatda deyarli barcha teglarni yopish lozim. ‘/’ slesh belgisini qo’shish orqali yopuvchi teg yasaladi.

Manba:Itex.Uz

Bu mavzu Internet va tarmoqlar bo'limida 20 Avg, 17 | 643 ko'rilgan
Itex.uz ga kirmayapti?